วิดีโอแนะนำคอร์สเรียน

Use this block to describe what the course is about, what your students will learn and why someone should buy your course.

Course Curriculum

  Sass - Getting Started
Available in days
days after you enroll
  Project 1 - DEESY STUDIO
Available in days
days after you enroll
  Project 2 - Doggo House
Available in days
days after you enroll
  Project 3 - Furni
Available in days
days after you enroll

สวัสดีครับ, ผม ปฏิภาณ

สำหรับคอร์สเรียน Sass Like A Pro ผมจัดทำขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนรู้ การเขียน css แบบ advance และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้ง React, Vue, Angular etc. สำหรับคอร์สเรียน เราจะเรียนพื้นฐานและจะมาทำโปรเจคสร้างเว็บไซต์ด้วย Sass กันครับ

Select a pricing plan and sign up