วิดีโอแนะนำคอร์สเรียน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?


คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐาน ReactJS ไปจนถึงการสร้างโปรเจค Web Application เป็นของตัวเอง ในคอร์สนี้จะยกตัวอย่างโปรเจคที่น่าสนใจ และพาทุกคนลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะการเขียน ReactJS


พื้นฐานที่ควรมี ?


สำหรับผู้ที่ต้องการลงเรียนคอร์สนี้ควรมีพื้นฐานดังนี้ HTML, CSS, JavaScript ES6 ซึ่งในคอร์สจะมีทบทวนเรื่อง JavaScript ES6 ให้ และ features ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน ReactJS

โปรเจค 6 ตัวที่จะได้ลงมือทำในคอร์ส

Pokemon Finder App

 Markdown Editor

Emoji Search App

Personal Portfolio

CaptureApp

Instagram Clone

Example Curriculum

  Introduction - บทนำ
Available in days
days after you enroll
  ติดตั้ง ReactJS
Available in days
days after you enroll
  JavaScript ES6 ( ECMAScript 2015) ที่เราควรรู้ก่อนเขียน ReactJS
Available in days
days after you enroll
  Higher Order Functions
Available in days
days after you enroll
  ทำความรู้จักกับ JSX ในการเขียน React
Available in days
days after you enroll
  React Class Component
Available in days
days after you enroll
  React Lifecycle
Available in days
days after you enroll
  React Class Project - Pokemon Finder App
Available in days
days after you enroll
  React Class Project - Markdown Editor
Available in days
days after you enroll
  React Class Project - Emoji Search App
Available in days
days after you enroll
  React Functional Component
Available in days
days after you enroll
  React Hooks
Available in days
days after you enroll
  React Router
Available in days
days after you enroll
  React Build Personal Portfolio Web app
Available in days
days after you enroll
  CaptureApp - A photo gallery with search
Available in days
days after you enroll
  React + Firebase Full Stack Project | Instagram Clone 📷
Available in days
days after you enroll

Choose a Pricing Option