วิดีโอแนะนำคอร์สเรียน JavaScript For Beginner

Learn javascript and build stuff.

Course Curriculum

  JavaScript Fundamentals - เรียนรู้พื้นฐานจาวาสคริปท์
Available in days
days after you enroll
  JavaScript Objects
Available in days
days after you enroll
  JavaScript Functions
Available in days
days after you enroll
  JavaScript Modules [ ES6 ]
Available in days
days after you enroll
  JavaScript DOM ( Document Object Model )
Available in days
days after you enroll
  JavaScript BOM ( Browser Object Model )
Available in days
days after you enroll
  JavaScript AJAX ( Asynchronous JavaScript And XML )
Available in days
days after you enroll
  JavaScript JSON ( JavaScript Object Notation )
Available in days
days after you enroll
  jQuery ( JavaScript Library )
Available in days
days after you enroll
  Project 1 - Build Accordion
Available in days
days after you enroll
  Project 2 - Build Click to Change Background App
Available in days
days after you enroll
  Project 3 - Build Off Canvas Menu
Available in days
days after you enroll
  Project 4 - Build Full screen image Gallery
Available in days
days after you enroll
  Project 5 - Build To-Do App
Available in days
days after you enroll
  Project 6 - Fetch API
Available in days
days after you enroll
  Project 7 - Build Giphy Web App
Available in days
days after you enroll
  Project 8 - CRUD APP
Available in days
days after you enroll
  Project 9 - Bookmarker App
Available in days
days after you enroll
  Project 10 - LiveCode App
Available in days
days after you enroll

สวัสดีครับ ผมปฏิภาณ

คอร์ส Modern JavaScript ผมตั้งใจทำขึ้นเพื่อสำหรับคนที่อยากเรียนรู้พื้นฐาน JavaScript ไปจนถึงการสร้างลูกเล่นต่างๆ ให้กับ เว็บไซต์ด้วย JavaScript ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับ

Select a pricing plan and sign up