วิดีโอแนะนำคอร์สเรียน

Modern HTML&CSS

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? 🤔

 • ✅ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐาน การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS
 • ✅ พร้อมกับทำ Responsive ให้กับเว็บไซต์ (เว็บไซต์ที่รองรับทุกขนาดหน้าจอ)
 • ✅ และสำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิล HTML CSS, Flexbox, Grid, Sass

เนื้อในคอร์สเรียนที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ 💻

 • ✅ เรียนรู้พื้นฐาน HTML และ CSS
 • ✅ เรียนรู้พื้นฐานการทำ Responsive website
 • ✅ เรียนรู้พื้นฐาน CSS Flexbox
 • ✅ เรียนรู้พื้นฐาน CSS Grid
 • ✅ เรียนรู้พื้นฐาน Sass (CSS Preprocessor)

โปรเจคในคอร์สเรียนที่ทุกคนจะได้ลงมือสร้าง 🛠

 • ✅ โปรเจคแรก สร้างเว็บไซต์ BuisnessOne
 • ✅ โปรเจคที่สอง ทำ Responsive ให้กับ เว็บไซต์ BusinessOne
 • ✅ โปรเจคที่สาม สร้างเว็บไซต์ TravelGood ด้วย Flexbox
 • ✅ โปรเจคที่สี่ สร้างเว็บไซต์ LuckyBlog ด้วย Grid
 • ✅ โปรเจคที่ห้า สร้างเว็บไซต์ iPort ด้วยการใช้ Sass (CSS Preprocessor)

Course Curriculum

  Introduction
Available in days
days after you enroll
  Learn basic HTML
Available in days
days after you enroll
  Learn basic CSS
Available in days
days after you enroll
  HTML&CSS Workshop - BusinessOne Project
Available in days
days after you enroll
  เรียนรู้เรื่องการทำ Responsive Website
Available in days
days after you enroll
  HTML&CSS Responsive WorkShop
Available in days
days after you enroll
  เรียนรู้ CSS Flexbox
Available in days
days after you enroll
  Flexbox WorkShop - TravelGOOD Website
Available in days
days after you enroll
  เรียนรู้ CSS Grid
Available in days
days after you enroll
  Grid WorkShop - LuckyBlog Website
Available in days
days after you enroll
  เรียนรู้พื้นฐาน Sass | CSS Preprocessor
Available in days
days after you enroll
  Sass WorkShop - iPort Website
Available in days
days after you enroll

สวัสดีครับ ผม ปฏิภาณ

สำหรับคอร์สเรียน Modern HTML&CSS ผมตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML CSS รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นเช่น Flexbox , Grid รวมไปถึง การทำ Responsive website เว็บไซต์ที่รองรับทุกขนาดหน้าจอมือถือ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผม แล้วเจอกันในคอร์สเรียนครับ

Select a pricing plan and sign up